Upute

Koraci do uspjeha:

Korak 1: prijava nepokretnih uređaja i opreme (PNOS)

pnos_prijava
 • za upis novog PNOS obrasca potrebno je u izborniku odabrati 'Obrazac -> Prijava nepokretnih uređaja i opreme (PNOS)'
 • popunjeni obrazac se sprema klikom na gumb 'Spremi'
 • NAPOMENA: jednom spremljeni obrazac se ne može mijenjati! Za svaki uređaj potrebno je ispuniti zasebni obrazac!
Gore

Korak 2: prijava promjene podataka vlasnika ili korisnika uređaja

pnos_prijava_podataka_op
 • u slučaju promjene podataka vlasnika ili korisnika uređaja, promjenu je potrebno prijaviti tako da u izborniku odaberemo 'Postavke -> Prijava promjene podataka vlasnika ili korisnika uređaja'
 • odabrani link će nas preusmjeriti na ISZO-PORTAL gdje se vrši promjena korisničkih podataka
pnos_prijava_podataka_op
 • izmijenjeni podaci se spremaju klikom na gumb 'Spremi podatke'
Gore

Korak 3: pregledi/preuzimanje Excel datoteke - obveznici

pnos_pregled
 • za pregled postojećih, već upisanih PNOS obrazaca potrebno je u izborniku odabrati 'Pregledi -> Pregled prijava - obveznici'
pnos_pregled_lista
 • za pretraživanje obrazaca potrebno je u tražilici upisati cijeli ili dio pojma koji želimo pronaći. Pretražuju se samo prikazane kolone.
 • pretragu potvrđujemo klikom na gumb 'Traži', a poništavamo klikom na gumb 'Poništi pretragu' (1)
 • za preuzimanje Excel datoteke potrebno je kliknuti gumb za preuzimanje ('Preuzmi Excel datoteku') (2). Datoteka će sadržavati podatke ovisno o pretrazi.
 • za prikaz detalja pojedinog obrasca potrebno je kliknuti 'povečalo' ('Prikaži detalje') odabranog obrasca (3).
Gore

Korak 4: pregledi/preuzimanje Excel datoteke - nadležna tijela

pnos_pregled
 • za pregled postojećih, već upisanih PNOS obrazaca potrebno je u izborniku odabrati 'Pregledi -> Pregled prijava - nadležna tijela'
 • za pretragu je potrebno odabrati bar 1 uvjet pretrage ili bilo koju kombinaciju uvjeta
 • pretragu potvrđujemo klikom na gumb 'Traži', a poništavamo klikom na gumb 'Poništi pretragu' (1)
 • za preuzimanje Excel datoteke potrebno je kliknuti gumb za preuzimanje ('Preuzmi Excel datoteku') (2). Datoteka će sadržavati podatke ovisno o pretrazi.
 • za prikaz detalja pojedinog obrasca potrebno je kliknuti 'povečalo' ('Prikaži detalje') odabranog obrasca (3).
Gore

Korak 5: promjena zaporke

pnos_zaporka
 • za promjenu zaporke potrebno je u izborniku odabrati 'Postavke -> Promjena zaporke'
 • link će nas preusmjeriti na ISZO-PORTAL, na kojem smo već prijavljeni
 • odaberemo 'Korisničko ime -> Promjena lozinke'
pnos_zaporka
Gore